Làm thế nào để xuất khẩu rượu vang Brazil? Vấn đề cho rượu vang xuất khẩu sang Brazil. Các biện pháp đề xuất của chính phủ Brazil là không chính xác cho các nhà nhập khẩu của extranerjos rượu vang. Với ý tưởng bảo vệ, rượu của họđề xuất các biện pháp sau đây:
Đề xuất các biện pháp này:
1. Tăng thuế, tỷ lệ nhập khẩu đã lớn (27%) và trở thành áp đảo (55%) cho tất cả các nước, ngoại trừ các thành viên của Mercosur: Argentina, Uruguay và Chile.
2. Định lượng hạn ngạch về nhập khẩu rượu vang cho tất cả các nước ngoại trừArgentina và Uruguay. Trong trường hợp này, thậm chí Chile sẽ bị ảnh hưởng.
3. Ràng buộc giá bán tối thiểu đối với rượu vang nhập khẩu.
4. Các yêu cầu khác, bao gồm cả cụm từ Bồ Đào Nha cho đến bây giờ có thể đặt một nhãn dán trên nhãn trở lại, nhưng điều đó có thể trở thành bắt buộc phảiin trên nhãn phía trước.
Chúng tôi đang phải đối mặt với một tin rất xấu nếu xứng đáng khẳng định các biện pháp.
Nếu bạn thích blog này, xin vui lòng Click vào Facebook. Cảm ơn