El concepte d’avantatge es refereix a qualsevol característica de l’empresa que la diferencia d’altres i la col · loca en una posició relativa superior per competir.Per tant, una empresa té un avantatge competitiu enfront d’una altra quan té unes determinades característiques que no té l’altra o que aquesta les té a nivells inferiors. És igual per tant que sigui a nivell nacional o internacional.
Perquè una característica empresarial pugui ser considerada com a avantatge competitiu ha de reunir els tres requisits següents:
• Necessita estar relacionada amb un factor clau d’èxit en el mercat.
• Ha de ser prou substancial com per suposar realment una diferència.
• Ha de ser sostenible davant els canvis de l’entorn i les accions de la competència. Si bé convé recordar que a llarg termini totes les empreses i els seus avantatges poden ser atacades.
Les anteriors característiques només constitueixen un avantatge competitiu si es tradueixen en una major??? rendibilitat per a l’empresa. Així, el concepte d’avantatge competitiu ens remet necessàriament al concepte de rendibilitat o de creació de valor. D’aquesta manera, cap característica diferenciadora d’una empresa constitueix un avantatge competitiu si no proporciona una rendibilitat addicional. Per contra si una empresa pot tenir accés a una tecnologia abans que els seus competidors, si és un avantatge competitiu. Exemple: Si un Dr Es forma als EUA i aprèn una tècnica quirúrgica abans que els seus col.legues al seu país, aquest Dr tindrà un avantatge competitiu fins que els altres aprenguin la tècnica, adquireixin l’experiència que té ell o sorgeixi una tècnica millor que lidesbanqui.
En el cas d’Exportació, si una empresa pot produir, per exemple, vi sense alcohol té un avantatge per vendre als països Àrabs. La rendibilitat ve donada de poder accedir a mercats on els altres no poden, venent a si més.
Un avantatge competitiu pot tenir l’origen tant en aspectes externs com interns de l’empresa. Respecte a l’origen extern, es pot arribar a afirmar que, a mesura que en una indústria es produeixi un major nombre de canvis en els factors que la caracteritzen i l’abast d’aquests canvis sigui més gran, més possibilitats d’aconseguir avantatges competitius. En un mercat en què a penes hi ha canvis l’avantatge competitiu es veurà igualada en algun moment, mentre que en un mercat canviant la possibilitat de renovar o substituir l’avantatge competitiu és més gran. Tornant a l’exemple anterior: si un Dr pertany a una especialitat on amb prou feines hi ha avenços tard o d’hora un altre Dr coneixerà aquesta tècnica, si bé la seva especialitat és molt activa tindrà totes de renovar aquest avantatge
Si t’agrada aquest bloc, fes LIKE a Facebook. Gràcies